Tagi Archiwum : ładne cycki

Spora galeria zajebistych cycków

Spora galeria zajebistych cycków

Dzi­siaj coś spe­cjal­nego. Coś dla praw­dzi­wych miło­śni­ków cyc­ków. Dla fanów piersi, cycusz­ków, cyc­ków, cyców, biu­stu. To co każdy sza­nu­jący się facet uwiel­bia. Czyli pokaźny zbiór zdjęć z cyc­kami. Co prawda więk­szość z tych…

w kategorii: Cycuszki
0
Takie przyjemne dwie foczki

Takie przyjemne dwie foczki

A przy­naj­mniej jedna z nich. Bo druga… No zależy kto co lubi. Ale ta druga cyc­ków nie ma i może się oka­zać face­tem. Za to ta blond foczka ma zaje­bi­ste cycki. Można założyć,…

w kategorii: Cycuszki
0
Ubieranie spodni może być seksowne

Ubieranie spodni może być seksowne

Ktoś może powie­dzieć, że zbo­cze­niec we wszyst­kim zawsze znaj­dzie coś co go kręci. Pew­nie coś w tym jest. Jed­nak to nie doty­czy dzi­siej­szego gifa. Sami powiedz­cie czy was nie kręci ta laska ubierające…

w kategorii: Pozostałe
0
Króliczek a raczej dwa

Króliczek a raczej dwa

Dzi­siaj jedno zdję­cie. Jedno ale za to jakie. Zaje­bi­sty kró­li­czek. I na doda­tek kró­li­czek trzyma kró­liczka. Mnie się bar­dzo podoba. Nie prze­szka­dza mi to, że jest to blon­dynka. Wszak cycki ma cał­kiem apetyczne.…

w kategorii: Cycuszki
0
Graficzny dylemat, a ty co wybierzesz?

Graficzny dylemat, a ty co wybierzesz?

Zna­la­złem jedno cie­kawe zdję­cie. I mam dyle­mat. Co wybrać? I to kusi i to nęci. Chęt­nie wybrał­bym ciastka, ale cycki także nęcą. Ciastka czyli ame­ry­kań­skie pączki z dziurką. Tak sobie myślę, tak się…

w kategorii: Ciekawostki
0
Brudne kobiety są zajebiste

Brudne kobiety są zajebiste

Oso­bi­ście uwa­żam, że brudne kobiety są zaje­bi­ste. Wie­cie, takie brudne i gotowe do umy­cia. Bo można je umyć. Jak się je umyje, to oczy­wi­ście można je prze­le­cieć. Pod­czas mycia też można je przelecieć.…

w kategorii: Pozostałe
0
Ładne piersi na lepszy dzień

Ładne piersi na lepszy dzień

Pogoda jaka jest każdy widzi. Zimno, mokro i zimno. I jesz­cze na doda­tek zimno. No paskud­nie (i zimno). Dla­tego na poprawę nastroju przy­go­to­wa­łem jedno zdję­cie. Wiem, jedno zdję­cie może wyda­wać się za mało.…

w kategorii: Cycuszki
2
Nowojorski park i cycki

Nowojorski park i cycki

To posta­no­wione. Prze­pro­wa­dzam się do Nowego Jorku. To już posta­no­wione. Muszę tylko zdo­być wizę, pie­nią­dze na bilet i tro­chę dola­rów na życie. Ale jestem pewien, że chcę tam miesz­kać. W pobliżu Cen­tral Parku…

w kategorii: Cycuszki
0
Ciepło i laski się rozbierają

Ciepło i laski się rozbierają

Cóż, lato w pełni. Dla­tego aby nie prze­dłu­żać dzi­siaj cycki dla miło­śni­ków cyc­ków i akwe­nów. Bo wiem, że jest dużo lep­szych rze­czy od mokrych cyc­ków, ale one też są super. Każde cycki są…

w kategorii: Cycuszki
0
Jak szybko pozbyć się ubrania

Jak szybko pozbyć się ubrania

Wszy­scy chcie­li­by­śmy szybko roz­bie­rać laski. Taka umie­jęt­ność jest bar­dzo przy­datna w naszym życiu. Jed­nak nie zawsze się to udaje. Szkoda. Zna­la­złem jed­nak gif, który pre­zen­tuje mistrzo­stwo w roz­bie­ra­niu. Swoją drogą, to wygląda na…

w kategorii: Cycuszki
0
© 2011 - 2014 Nie tylko dla mężczyzn. Wszystkie prawa zastrzeżone.
UWAGA - strona przeznaczona TYLKO dla dorosłych!
Wchodząc dalej oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią, chcesz oglądać treści o tematyce erotycznej z własnej, nie przymuszonej woli oraz odbiór tych treści nie został Ci narzucony. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób, które odwiedziły nasz serwis podając, niezgodnie z prawdą, że są pełnoletnie. Informujemy, że podawanie fałszywych danych jest niezgodne z prawem. Serwis nie prezentuje treści pornograficznych z udziałem małoletnich poniżej 18 roku życia, związanych z użyciem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem (art.202 §3 kk). Serwis nie narusza art.202 §1 kk gdyż zgodnie z art.202 §1 kk nie prezentuje publicznie treści pornograficznych w taki sposób, że może to narzucać ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy. Serwis nie prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 treści pornograficznych i nie udostępnia mu przedmiotów mających taki charakter (art.202 §2 kk). Dotarcie do treści o charakterze erotycznym wymaga aktywności od użytkownika w postaci świadomych działań o charakterze fizycznym.