Tagi Archiwum : kawały o cyckach

Niespodziewana garść zboczonego humoru

Niespodziewana garść zboczonego humoru

Tego nikt się nie spo­dzie­wał. Tak nagle i to na doda­tek w środku tygo­dnia wrzu­cam paczkę ze zbo­czo­nymi dow­ci­pami. Powód jest pro­sty. Są aktu­alne i trzeba wrzu­cić je szybko, bo w prze­ciw­nym wypadku…

w kategorii: Z dystansem
0
Świętowanie z ostrym i wulgarnym humorem

Świętowanie z ostrym i wulgarnym humorem

Dzi­siaj ponoć jakieś święto. Ponoć, bo po noc­nej impre­zie tro­chę mnie głowa boli. Podej­rze­wam, że nie jestem sam z takimi pro­ble­mami. No ale jakoś dzień trzeba zacząć. Nie ma nic lep­szego niż garść…

w kategorii: Z dystansem
0
© 2011 - 2014 Nie tylko dla mężczyzn. Wszystkie prawa zastrzeżone.
UWAGA - strona przeznaczona TYLKO dla dorosłych!
Wchodząc dalej oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią, chcesz oglądać treści o tematyce erotycznej z własnej, nie przymuszonej woli oraz odbiór tych treści nie został Ci narzucony. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób, które odwiedziły nasz serwis podając, niezgodnie z prawdą, że są pełnoletnie. Informujemy, że podawanie fałszywych danych jest niezgodne z prawem. Serwis nie prezentuje treści pornograficznych z udziałem małoletnich poniżej 18 roku życia, związanych z użyciem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem (art.202 §3 kk). Serwis nie narusza art.202 §1 kk gdyż zgodnie z art.202 §1 kk nie prezentuje publicznie treści pornograficznych w taki sposób, że może to narzucać ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy. Serwis nie prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 treści pornograficznych i nie udostępnia mu przedmiotów mających taki charakter (art.202 §2 kk). Dotarcie do treści o charakterze erotycznym wymaga aktywności od użytkownika w postaci świadomych działań o charakterze fizycznym.