Tagi Archiwum : jak robić loda

Robienie loda gif

Robienie loda gif

Prze­glą­da­jąc sta­ty­styki bloga widzę, że sporo odwie­dza­ją­cych szuka gifów z robie­niem loda. Bo musi­cie wie­dzieć, że robie­nie loda nie jest pro­ste. Nie­które kobiety muszą się tego długo uczyć, nie­które potra­fią to od zawsze,…

w kategorii: Pozostałe
0
Lody dla ochłody robione przez dwie laski

Lody dla ochłody robione przez dwie laski

Za oknem upał i choć jesz­cze nie­dawno czło­wiek za nim tęsk­nił to teraz ma go dość. Ma dość i chęt­nie by na chwilę w zimowe kli­maty wsko­czył. No może nie do końca zimowe.…

w kategorii: Z dystansem
1
Jak zrobić loda

Jak zrobić loda

Wiele kobiet szuka infor­ma­cji na temat jak zro­bić loda. Wyda­wać by się mogło, że w robie­niu loda nie ma nic spe­cjal­nego i każda kobieta powinna to potra­fić. Wła­snie. Powinna. Powinna a nie potrafi.…

w kategorii: Porady
1
Jak zrobić loda facetowi

Jak zrobić loda facetowi

Pora na kolejny film instruk­ta­żowy dla pań. Co prawda po angiel­sku, jed­nak dla pań, które chcą się pod­szko­lić to nie powinna być prze­szkoda. Wszystko wyja­śnione jest rze­czowo i fachowo. Więc jeśli zasta­na­wiasz się…

w kategorii: Porady
1
Jak zrobić loda — film

Jak zrobić loda — film

Jeśli tra­fiają tutaj kobiety to… bar­dzo dobrze. Gdyż i dla nich mamy coś cie­ka­wego. Prak­tyczny porad­nik na temat jak zro­bić loda. Bo nie­stety muszę powie­dzieć, że nie wszyst­kie kobiety to potra­fią. Ba. Z…

w kategorii: Porady
0
© 2011 - 2014 Nie tylko dla mężczyzn. Wszystkie prawa zastrzeżone.
UWAGA - strona przeznaczona TYLKO dla dorosłych!
Wchodząc dalej oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią, chcesz oglądać treści o tematyce erotycznej z własnej, nie przymuszonej woli oraz odbiór tych treści nie został Ci narzucony. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób, które odwiedziły nasz serwis podając, niezgodnie z prawdą, że są pełnoletnie. Informujemy, że podawanie fałszywych danych jest niezgodne z prawem. Serwis nie prezentuje treści pornograficznych z udziałem małoletnich poniżej 18 roku życia, związanych z użyciem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem (art.202 §3 kk). Serwis nie narusza art.202 §1 kk gdyż zgodnie z art.202 §1 kk nie prezentuje publicznie treści pornograficznych w taki sposób, że może to narzucać ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy. Serwis nie prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 treści pornograficznych i nie udostępnia mu przedmiotów mających taki charakter (art.202 §2 kk). Dotarcie do treści o charakterze erotycznym wymaga aktywności od użytkownika w postaci świadomych działań o charakterze fizycznym.