Tagi Archiwum : hinduski nago

Gołe laski w otoczeniu kutasów — Hinduski

Gołe laski w otoczeniu kutasów — Hinduski

I znowu kon­kretny secik z gołymi, Hin­du­skimi laskami. Dzi­siaj w oto­cze­niu kuta­sów. Nabi­jają się na nie, ssają te pały, wsa­dzają sobie w różne cie­kawe miej­sca. Widać, że robią to co lubią. I bardzo…

w kategorii: Pozostałe
1
Prywatne zdjęcia zboczonej Hinduski

Prywatne zdjęcia zboczonej Hinduski

Hin­du­ski są spe­cy­ficzne. Tra­fiają się oczy­wi­ście w Indiach śliczne kobiety, jed­nak część z nich cie­szy się spe­cy­ficzną urodą. Jed­nak nie o gustach będziemy tutaj roz­ma­wiali, bo o nich lepiej nie dys­ku­to­wać. Bo po…

w kategorii: Ogólnie
1
© 2011 - 2014 Nie tylko dla mężczyzn. Wszystkie prawa zastrzeżone.
UWAGA - strona przeznaczona TYLKO dla dorosłych!
Wchodząc dalej oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią, chcesz oglądać treści o tematyce erotycznej z własnej, nie przymuszonej woli oraz odbiór tych treści nie został Ci narzucony. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób, które odwiedziły nasz serwis podając, niezgodnie z prawdą, że są pełnoletnie. Informujemy, że podawanie fałszywych danych jest niezgodne z prawem. Serwis nie prezentuje treści pornograficznych z udziałem małoletnich poniżej 18 roku życia, związanych z użyciem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem (art.202 §3 kk). Serwis nie narusza art.202 §1 kk gdyż zgodnie z art.202 §1 kk nie prezentuje publicznie treści pornograficznych w taki sposób, że może to narzucać ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy. Serwis nie prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 treści pornograficznych i nie udostępnia mu przedmiotów mających taki charakter (art.202 §2 kk). Dotarcie do treści o charakterze erotycznym wymaga aktywności od użytkownika w postaci świadomych działań o charakterze fizycznym.