Tagi Archiwum : gdzie stoją dziwki

Gdzie można spotkać kurwę

Gdzie można spotkać kurwę

Cza­sem bywa tak, że chce się ruchać a nie masz cipy pod ręką. Wtedy naj­le­piej wybrać się na kurwy. Kurwy nie są złe. Pła­cisz i szybko dosta­jesz to co zama­wia­łeś. Nie przej­mu­jesz się…

w kategorii: Dziwki
0
Dziwka Piotrków Trybunalski Skrzyżowanie Rakowska z Tomaszowską

Dziwka Piotrków Trybunalski Skrzyżowanie Rakowska z Tomaszowską

Kolejna dziwka z oko­lić Piotr­kowa Try­bu­nal­skiego. Dzi­siaj blon­dynka. Spra­wia wra­że­nie tro­chę zbyt prze­cho­dzo­nej i nie­zbyt mło­dej. Ale to tylko wra­że­nie. Zresztą i takie dziwki mają wzię­cie. Wszak nie wszy­scy lubią młode, szczu­płe i…

w kategorii: Dziwki
0
Kolejna dziwka z Grudziądza

Kolejna dziwka z Grudziądza

Jedna już gościła w naszym spi­sie jakiś czas temu, dzi­siaj pora na drugą. Stoi przy tej samej dro­dze. Pew­nie to kole­żanki. cie­kawe czy można namó­wić je na trój­ką­cik? W sumie to może być…

w kategorii: Dziwki
0
Niezła dziwka idzie do klienta

Niezła dziwka idzie do klienta

I ponow­nie Mińsk Mazo­wiecki i droga E50. Tym razem w oko kamery wpa­dła dziwka i jej klient. W sumie nie mamy pew­no­ści, że jest to klient. Może ktoś się zatrzy­mał w celu zapytania…

w kategorii: Dziwki
0
Droga e91 dziwka w pobliżu Grudziądza

Droga e91 dziwka w pobliżu Grudziądza

Dzi­siaj dla wszyst­kich, któ­rzy muszą podró­żo­wać i lubią korzy­stać z uro­ków dzi­wek roz­sta­wio­nych przy dro­gach, przy­go­to­wa­łem kolejną atrak­cję. Dziwka, którą (mam nadzieję) znaj­dzie­cie przy dro­dze E91 w pobliżu Gru­dzią­dza. Można spo­tkać ją w…

w kategorii: Dziwki
1
Dziwki przy drodze nr 50 Mińsk Mazowiecki

Dziwki przy drodze nr 50 Mińsk Mazowiecki

W tym dziale zapa­no­wała na moment posu­cha. Na szczę­ście już minęła. Tym razem przy­go­tuj­cie się na serię dzi­wek, które można spo­tkać w pobliżu Miń­ska Mazo­wiec­kiego. W kolej­nych wpi­sach poja­wią się jesz­cze inne, znajdujące…

w kategorii: Dziwki
0
Dziwka w przy drodze na Lublin

Dziwka w przy drodze na Lublin

Jeśli ktoś wybiera się w oko­lice Lublina to może sko­rzy­stać z wdzię­ków tej oto kobiety lek­kich oby­cza­jów. Może ktoś z Lublina lub okoli potwier­dzi, czy ta dama jest tam jesz­cze obecna? Może już…

w kategorii: Dziwki
0
Opole ulica Strzelecka

Opole ulica Strzelecka

Dzi­siaj pora na dziwkę, którą można spo­tkać przy ulicy Strze­lec­kiej w Opolu. Google zła­pało ją koło zajazdu Niedź­wied­nik. Cóż, pew­nie kilku kie­row­ców miało z nią przy­jem­ność. Wydaje się jed­nak być tro­chę ciem­nawa. Albo…

w kategorii: Dziwki
1
Kolejna jagodzianka czekająca na księcia

Kolejna jagodzianka czekająca na księcia

Google zro­biło kawał dobrej roboty, mam nadzieję, że mate­riału wystar­czy na kilka wpi­sów. Dzi­siaj pora na panią, którą google spo­tkało przy dro­dze E77 na tra­sie Mława — Płońsk. Cie­kawe czy nadal można ją…

w kategorii: Dziwki
0
Dziwki na drogach dzięki google maps

Dziwki na drogach dzięki google maps

Pew­nie wszy­scy wie­dzą, że na naszych dro­gach a raczej na pobo­czach, można spo­tkać dziwki. Zna­czy kobiety, które chęt­nie za pewną opłatą dzielą się swo­imi wdzię­kami. Każdy podróż­nik mógł taką miłą panią spo­tkać. Dzięki…

w kategorii: Dziwki
0
© 2011 - 2014 Nie tylko dla mężczyzn. Wszystkie prawa zastrzeżone.
UWAGA - strona przeznaczona TYLKO dla dorosłych!
Wchodząc dalej oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią, chcesz oglądać treści o tematyce erotycznej z własnej, nie przymuszonej woli oraz odbiór tych treści nie został Ci narzucony. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób, które odwiedziły nasz serwis podając, niezgodnie z prawdą, że są pełnoletnie. Informujemy, że podawanie fałszywych danych jest niezgodne z prawem. Serwis nie prezentuje treści pornograficznych z udziałem małoletnich poniżej 18 roku życia, związanych z użyciem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem (art.202 §3 kk). Serwis nie narusza art.202 §1 kk gdyż zgodnie z art.202 §1 kk nie prezentuje publicznie treści pornograficznych w taki sposób, że może to narzucać ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy. Serwis nie prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 treści pornograficznych i nie udostępnia mu przedmiotów mających taki charakter (art.202 §2 kk). Dotarcie do treści o charakterze erotycznym wymaga aktywności od użytkownika w postaci świadomych działań o charakterze fizycznym.